Apostolisch Genootschap

    

   

Oranjestraat 52
6881 SG Velp

Voorganger:
Tijmen Schmitt

Kenmerken van de gemeenschap Doetinchem-Velp
Aan de Oranjestraat 52 in Velp komen enthousiaste en betrokken leden van het Apostolisch Genootschap samen in betekenisvolle en verdiepende samenkomsten. Dit zijn erediensten en gespreksdiensten, maar ook gezellige ontmoetingen. Daarmee creëren we de mogelijkheid dat een ieder inspiratie kan opdoen en richting kan geven aan het eigen leven.

Bij verlies en verdriet willen we elkaar bijstaan, dan willen wij naar elkaar luisteren en met elkaar delen. Vanuit deze hechte gemeenschap dragen wij bij aan mooie verhoudingen in het dagelijkse leven.

In onze gemeenschap heeft iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Een ieder is van harte welkom en mag bijdragen vanuit de eigen mogelijkheden en talenten. Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. We geloven dat de macht waaruit alles is ontstaan ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen.

Wij maken deel uit van de Raad van Kerken Velp-Rozendaal, en vertegenwoordigen de Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK).

Eredienst:

Uitgezonderd de eerste twee zondagen van de maand komen wij op zondagen om 9.30 uur samen in ons gebouw aan de Oranjestraat 52 in Velp.

Op de eerste zondag van de maand is onze eredienst in Arnhem in het gebouw van de gemeenschap daar aan de Winschotenstraat 46, 6835AT Arnhem.

De tweede zondag van de maand is er een landelijke eredienst welke te volgen is via YouTube en de webradio, de link voor youtube is te vinden op de landelijke site en voor de webradio / Kerkomroep.nl kunt u afstemmemen op de Landelijke zender.

Website en contact: klik hier

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u geïnteresseerd bent en meer over ons wilt weten.