PG Velp

    

Website : www.pknvelp.nl/

PKN_logo_fc                                                          LOGO-Velp

De Protestantse Gemeente te Velp is een pluriforme gemeente, die ontstaan is uit de Hervormde Gemeente Velp en de Gereformeerde Kerk te Velp/Rozendaal.

De Protestantse Gemeente Velp wil graag een open plek zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar mensen zich gekend en herkend weten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn – een ieder met haar of zijn eigen bijzonderheden. Een kerk voor jong en oud, waar mensen samen zoeken naar de betekenis van geloven in het dagelijks leven. Ontmoeting en ondersteuning – dat zijn haar kernwoorden.

Ontmoeting rond de kerkdiensten en tal van andere activiteiten, zoals maaltijden en gespreksgroepen. Ondersteuning door het bieden van pastoraat en diaconaat.

Er zijn twee monumentale kerkgebouwen in gebruik: de Grote Kerk uit 1841 en de
12e-eeuwse Oude Jan.

De wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen om 10.00 uur is in de regel in de Grote Kerk. De Oude Jan wordt gebruikt voor de maandelijkse avonddienst om 19.00 uur en ook voor rouw- en trouwdiensten.

Actuele informatie over de diensten staat op de website www.pknvelp.nl