Sint Eusebius parochie

image002

OLV-Visitatie, Emmastraat 18, 6881ST Velp

Vieringen:

Zondags om 9.45 uur
Donderdags om 9.00 uur

Het stiltecentrum is alle dagen geopend van 9.00 – 16.00 uur. Daar kunt u een kaarsje opsteken. Veel sterkte!

Centraal Secretariaat

Hier kun je terecht voor allerlei vragen, aanmeldingen, reserveringen van ruimten en zaken die te maken hebben met de parochie (bijvoorbeeld aanvraag huisbezoek, gesprek met een pastor, ziekenzalving/-zegen en uitvaart) en bestuur.

Het telefoonnummer van het secretariaat is 026-4424567
Het Parochiesecretariaat is iedere werkdag geopend van 10.00-13.00 uur

Voor het melden van uitvaarten of voor zeer urgente verzoeken: 026-3703800

Adres:

Eusebiusbinnensingel 9
6811 BW Arnhem
Telefoon: 026 – 442 4567
Email 

Website 

Locaal secretariaat

Naast de kerk in de Emmastraat is een locaal secretariaat. Hier kunt u terecht voor aangelegenheden die locaal spelen, bijvoorbeeld het doorgeven van gebedsintenties. Hier kunt u ook terecht met vragen voor de locatieraad, die de zaken behartigt die spelen in de geloofsgemeenschap rond de Visitatiekerk.

Secretariaat Velp : 026-3635390.
E-mail

Geopend op maandag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur