Wie zijn wij?

De Raad van Kerken Velp/Rozendaal is een samenwerking van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Velp en Rozendaal die actief betrokken zijn bij alles wat mensen beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en maatschappij.

Deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zijn:

  • Apostolisch Genootschap Velp
  • Protestantse Gemeente Rozendaal
  • Protestantse Gemeente Velp
  • RK parochie St. Eusebius locatie Velp
  • Vrijzinnigen Velp

De geloofsgemeenschappen weten zich  geïnspireerd door het christelijke geloof, elk op eigen wijze. De Raad van Kerken wil zichtbaar maken wat de geloofsgemeenschappen, individueel of gezamenlijk, te bieden hebben op het gebied van spiritualiteit en zingeving in en voor de samenleving.

De Raad ondersteunt en coördineert activiteiten die tot doel hebben: 

  • het bevorderen van de verbondenheid tussen christelijke geloofsgemeenschappen
  • het bevorderen van contact met andere religies en levensbeschouwingen
  • het laten groeien van het contact tussen de geloofsgemeenschappen en de samenleving in Velp-Rozendaal en omgeving op het gebied van zingeving

Contacten met de achterban:

Minimaal één maal per jaar heeft het bestuur overleg met de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen. Dan wordt gesproken over het beleid en de activiteiten van de Raad van Kerken in het komende jaar.

Vragen over / aan de Raad van Kerken Velp/Rozendaal kunt u stellen via Truus van Santen, 0263621275 –  truusgmvansanten@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *