Wie zijn wij?

De Raad van Kerken Velp/Rozendaal is een samenwerking van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Velp en Rozendaal die actief betrokken zijn bij alles wat mensen beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en maatschappij.

De deelnemende geloofsgemeenschappen zijn:

 • Apostolisch Genootschap Doetinchem/Velp
 • Protestantse gemeente Rozendaal
 • Protestantse gemeente Velp
 • RK parochie St. Eusebius locatie Velp

Wat is ons uitgangspunt

De samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in Velp/Rozendaal vindt plaats vanuit het inzicht dat we meer hebben dat ons bindt, dan wat ons scheidt. Dat wat ons samenbindt kan worden verwoord als:

 • Ons geloof in God,
 • Ons geloof in de kracht van de liefde,
 • Onze gemeenschappelijke roeping om uiting te geven aan onze eenheid; alles en allen zijn voortgekomen uit dezelfde scheppende kracht,
 • Onze gezamenlijke opdracht om daaraan vorm en inhoud te geven in deze wereld.

Hoe geven we daar vorm aan

Als Raad van Kerken Velp/Rozendaal willen we een oecumenische plaats zijn van ontmoeting, overleg en bemoediging. Het begrip oecumene heeft een rijke inhoud en traditie, die willen we gestand doen.

We nemen deel aan een aantal maatschappelijke activiteiten en we organiseren voorstellingen/lezingen met levensbeschouwelijk, cultureel en zingevend karakter voor een breed publiek.

De diverse samenkomsten zoals genoemd dienen met name voor de uitwisseling van geloofsinzichten, ervaringen en zorgen maar tevens voor bemoediging en inspiratie.

Onze activiteiten

 • Kranslegging op 4 mei tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in het Villapark in Velp.
 • Deelname aan de jaarlijkse Velleper donderdagen. Tijdens de braderie delen we kaarsen uit welke opgestoken worden in de kerk aan de Emmastraat. Er worden zo’n 1200-1400 kaarsen per dag opgestoken. In de kerk wordt dan het orgel bespeeld of een cd opgezet, zodat mensen de mogelijkheid hebben om even een moment van bezinning te hebben.
 • Het organiseren van bijzondere voorstellingen/lezingen, altijd in één van de kerken/gebouwen van de deelnemende geloofsgemeenschappen. In de achterliggende jaren heeft onder andere de Vocalgroep Choral voorstellingen gegeven.

Hoe zijn wij georganiseerd

De Raad van Kerken Velp/Rozendaal is een samenwerkingsverband waarin alle activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis.

De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar.

Minimaal twee keer per jaar is er een vergadering van het bestuur met de voorgangers c.q. contactpersonen van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

Waar mogelijk worden de diverse activiteiten uitgevoerd/aangestuurd door (niet-bestuurs-)leden van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

De deelnemende geloofsgemeenschappen steunen de Raad van Kerken Velp/Rozendaal financieel. Eenmaal per jaar wordt door het bestuur financieel verantwoording afgelegd aan de voorgangers c.q. contactpersonen van de deelnemende geloofsgemeenschappen.

Bestuursleden

 • Truus van Santen (RK parochie St. Eusebius locatie Velp) – voorzitter
 • Bert Beekhuis (Protestantse gemeente Rozendaal) – secretaris
 • Eric Paap (Apostolisch Genootschap Doetinchem-Velp) – penningmeester
 • Tiny Richter (Protestantse gemeente Velp) – lid