De Sprang – Vrijzinnigen Velp

image002

Gebouw: dr. Fabiusstraat 12, 6881RZ Velp

Wie zijn wij?

De Sprang – Vrijzinnigen Velp is geen kerkgenootschap maar een vereniging. Een centrum voor levensbezinning. U hoeft dan ook niet te geloven om lid te worden. Dogma’s hebben binnen onze gemeenschap geen functie.

Startend vanuit de christelijke en humanistische traditie staat Vrijzinnigen Velp ook open voor andere religieuze inspiratiebronnen. Onze vrijzinnige gemeenschap is een ontmoetingsplaats voor allen, die op creatieve manier vorm en inhoud willen geven aan hun geloof en wereldbeeld. Daarbij ervaart u wellicht ook, dat het leven meer vragen oproept, dan dat u antwoorden vindt. Bij ons is ruimte voor hen die lid zijn van een kerkgenootschap, maar ook voor hen die dat niet zijn.

De afdeling Velp is een plaatselijke afdeling van de in Amersfoort gevestigde landelijke organisatie Vrijzinnigen Nederland.

Wat willen we ?

Ruimte bieden voor bezinning en gedachtewisseling over de diepere wortels van het bestaan.  Uitgangspunten zijn daarbij: verwondering over het bestaan, vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid, mededogen met al wat leeft, vertrouwen in de toekomst.

Hoe doen we dat?

Door het aanbieden van een programma bestaande uit:
– kerkdiensten (meestal op de 1e  zondag van de maand, aanvang 10:30 uur
– lezingen, op de 3e zondag van de maand – verzorgd door ons Centrum voor Spirituele Bezinning De Sprang; aanvang 10:30 uur
– cursussen, eveneens aangeboden door De Sprang.

www.desprang.nl

Contactadres:

Bert Pieters, tel. 026-311 86 46.
pieters39@versatel.nl

1 reactie op “De Sprang – Vrijzinnigen Velp

  1. Goede middag,
    Wij zijn een groepje van 8 leesvrienden die 1 keer in de 2 maanden bij elkaar komen.
    We deden dit om beurten bij iemand thuis. Door corona is dat nu niet mogelijk en ben ik op zoek naar en zaal waar dit wel kan. Ik werd gewezen op De Sprang in Velp.
    Wij kwamen meestal op woensdagavond bij elkaar een andere avond is ook bespreekbaar. De avond is belangrijk omdat in onze groep ook nog een paar mensen aan het werkzame leven deelnemen. Heel graag een reactie.
    Met vriendelijke groet, Emma Klarenbeek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *